DiffDogTM

Altova DiffDogTM jest dedykowaną różnicującą użytecznością wykorzystywaną przez developerów. Jest to potężne i zaawansowane narzędzie synchronizujące, służące do szybkiego porównywania kodów źródłowych lub plików tekstowych oraz katalogów w łatwy sposób. Program wyszukuje różnice w projektach developerskich, które są zaznaczone w wizualnym interfejsie. Użytkownik może scalać zawartość za pomocą jednego kliknięcia myszką, edytować pliki i foldery a potem ponownie szybko porównać. Altova DiffDogTM jest dostępny w wersji „Standard” i „Professional”. Obie edycje posiadają cechy porównywania i scalania: plików tekstowych, folderów i katalogów. Natomiast wersja „Professional” zawiera unikalną funkcjonalność różnicującą dla developerów pracujących z XML.

diffdog

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×