SchemaAgent

SchemaAgentTM jest jednym z najlepszych narzędzi do modelowania i zarządzania zaawansowanymi projektami w grupach roboczych. Dzięki niemu możesz zarządzać i przeglądać współzależności w projekcie oraz konstruować skomplikowane schematy pochodzące z małych projektów poprzez graficzny interfejs. Jest narzędziem do administrowania projektami na poziomie klient / serwer, które pozwala użytkownikowi przeglądać całą kolekcję schematów jako zbiór zasobów. Posiada okna służące do projektowania i eksploracji ( pokazujące projekty znajdujące się na wybranej przez użytkownika ścieżce serwerowej).

SchemaAgentTM zawiera „SchemaAgentTM Client” i „SchemaAgentTM Server”, które są zainstalowane oddzielnie na jednym komputerze w twojej grupie roboczej. Program ma dostęp do plików przechowywanych we wszystkich standardowych zbiorach. Wszystkie zmiany, które wykonuje użytkownik są automatycznie zapisywane z powrotem do zbiorów i można je przeglądać na jakimkolwiek komputerze z licencją kliencką w danej grupie roboczej.

schemaagent

SchemaAgentTM pozwala użytkownikowi:

  • Zarządzać wieloma jak i pojedynczymi schematami jako komponentami projektów w przestrzeni prac graficznych.
  • Tworzyć projekty do intuicyjnego organizowania i zarządzania zbiorami schematów.
  • Automatycznie i wizualnie tworzyć, aktualizować, usuwać, importować, redefiniować referencje pomiędzy schematami, dzięki prostym funkcjom: „drag and drop” przy pomocy myszki.
  • Rozprzestrzeniać zmiany dokonane w jednym z projektów (np.: zmiana nazwy) do wszystkich pozostałych projektów.
  • Udostępniać projekty i komponenty SchemaAgentTM podczas edytowania schematów w podglądzie XMLSPY®. Udostępniać projekty zlokalizowane w folderach WebDAV znajdujących się na bezpiecznych serwerach WebDAV.

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×