Ascom

p-ascom

Ascom jest wiodącym światowym dostawcą systemów lokalnej łączności bezprzewodowej, z historią ponad 75.000 wykonanych instalacji. Obiekty ochrony zdrowia stanową około 65% tej liczby. Ascom ma ogromne doświadczenie w optymalizacji przepływu informacji i procesów pracy w szpitalach, realizuje wdrożenia głównie w oparciu o technologię IP-DECT.

Co ważne, Ascom dostarcza najbardziej niezawodną platformę UNITE Messeging Suite do przesyłania alarmów technicznych i wiadomości. W najprostszym scenariuszu pielęgniarka może wysłać wiadomość na telefony dowolnych osób, posługując się przeglądarką internetową w swoim komputerze. Co ważne – otrzymuje na ekranie potwierdzenie, że odbiorcy otrzymali tę wiadomość. Może uzyskać od razu informację, czy podejmą działanie w danej sprawie, czy też są teraz zajęci i trzeba poszukać kogoś innego.

W wielu szpitalach integrujemy się z obcymi systemami (jak np. laboratoryjne, przywoławcze, x-ray, urządzenia podtrzymywania życia), przekazując ważne komunikaty, wyniki i informacje od razu na telefony czekających na te dane pracowników. Taka kombinacja (IP-DECT i UNITE) pozwala na mieszaną komunikację głosowo-tekstową, zapewniając optymalną i szybką komunikację.

Poza telefonami IP-DECT, wdrażamy w szpitalach także rozwiązania oparte na sieci WiFi oraz na unikalnych dwukierunkowych pagerach.

Zrozumieć IP-DECT

System Ascom IP-DECT korzysta z globalnego standardu DECT i działa w niewymagającym dodatkowych licencji paśmie radiowym 1880-1900 MHz. Takie rozwiązanie pozwala na bezkolizyjne działanie systemu i gwarantowaną komunikację wewnętrzną. Przewagą nad systemami WiFi jest niewspółdzielenie pasma z innymi urządzeniami (jak np. komputery, czytniki, drukarki, urządzenia Bluetooth) oraz mniejsza liczba stacji bazowych niezbędna do pokrycia zasięgiem radiowym całego szpitala. To oznacza mniejszy koszt inwestycji niż w przypadku rozwiązań z telefonami WiFi.

Bezpieczeństwo

DECT jest standardem wykorzystującym zaawansowane algorytmy do szyfrowania głosu i danych. Szyfrowanie zapewnia bezpieczną transmisję pomiędzy telefonem i stacją bazową (anteną), uniemożliwiając podsłuch. Szyfrowanie przyczynia się także do bardziej dokładnego przekazywania informacji w systemie, eliminując świadome lub przypadkowe zmiany w danych.

Ta metoda wspiera bezpieczeństwo komunikacji, szyfruje wiadomość (głos) przed transmisją i deszyfruje ją po otrzymaniu. Każdy telefon bezprzewodowy Ascom wyposażony jest w specjalny „klucz”, składający się z unikalnej liczby „Portable Technical” oraz dodatkowych liczb systemowych. Klucz ten jest używany w opracowanym przez Ascom module kryptograficznym telefonu, który szyfruje wszystkie bity (pakiety) przekazywanego głosu lub danych. Po dotarciu do stacji bazowej, sekwencja danych jest odszyfrowywana do oryginalnej postaci i przekazywana dalej.

Odporność

Rozwiązanie Ascom IP-DECT pozwala na centralne (zdalne) zarządzanie wszystkimi funkcjami zaawansowanych, zbudowanych specjalnie dla szpitala telefonów bezprzewodowych. Odbywa się to przez sieć radiową, nawet podczas pracy. Telefony Ascom są odporne na upadek i wodę (ciecz), aby mogły działać bez przerwy, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Jeśli mimo wszystko telefon ulegnie uszkodzeniu, centralne zarządzanie pozwala użytkownikowi zalogować się błyskawicznie na innym telefonie, maksymalizując czas potrzebny na opiekę nad pacjentami.

Infrastruktura Ascom bazuje na dedykowanych modułach, zbudowanych bez żadnych części ruchomych, wiatraków chłodzących czy dysków twardych – to minimalizuje ryzyko awarii i pozwala na rzadsze przeglądy, a co za tym idzie zmniejsza koszty utrzymania systemu. Serwery UNITE oparte są na wysoce stabilnej wersji Linux, zamiast na niepewnym systemie operacyjnym Microsoft. Rozwiązanie głosowe Ascom jest elastyczne – telefony bezprzewodowe IP-DECT mogą działać jako numery wewnętrzne dowolnej centrali telefonicznej (PBX), po podłączeniu przez SIP, linie analogowe lub ISDN.

Skalowalność

Ascom wykorzystuje interfejsy telefonii VoIP, aby dostarczyć w pełni zintegrowaną platformę komunikacji bezprzewodowej. Użytkownicy telefonów mogą przemieszczać się po całym terenie szpitala, bez ryzyka przerwania połączenia (ang. „full handover, roaming”). Modularna budowa Ascom IP-DECT, bez centralnej jednostki głównej zarządzającej stacjami bazowymi, pozwala na elastyczne zaprojektowanie systemu. Możemy objąć zasięgiem sieci IP-DECT pojedyncze budynki (nawet w różnych miejscowościach, połączone przez WAN), przy czym wszystkie telefony bezprzewodowe będą zarejestrowane jako numery wewnętrzne w jednej centrali lub w oddzielnych centralach telefonicznych. Dzięki takiej architekturze systemu możemy połączyć razem nawet do 1.000 modułów IP-Gateway, 10.00 stacji bazowych IP-DECT oraz ponad 100.000 telefonów.

Wybór dowolnej centrali telefonicznej

Jak już wspominaliśmy, rozwiązanie głosowe Ascom jest niezwykle elastyczne i może być podłączone do central PBX przez standaryzowany SIP lub przez Ascom VoIP Gateway z interfejsami linii analogowych lub ISDN. Ponieważ telefony bezprzewodowe nie pochodzą od producenta centrali, w przypadku upgrade’u lub wymiany centrali można łatwo przerejestrować je do nowego PBX’a. Jako że Ascom produkuje swoje własne stacje bazowe IP-DECT i telefony, szpital może być pewien, że wybiera stabilny i sprawdzony system, który będzie służył sprawnie przez wiele lat.

Korzystna cena

Ponieważ globalny popyt na telefony DECT jest 6-krotnie większy niż na inne bezprzewodowe technologie głosowe, również poziom innowacyjności jest tutaj wyższy. Wysoki poziom sprzedaży przekłada się na niższe ceny ze względu na efekt skali produkcji. W przypadku zastąpienia starego systemu DECT zwykle istnieje możliwość wykorzystania istniejącego już okablowania do stacji bazowych i nawet dwukrotnego zwiększenia liczby jednoczesnych połączeń głosowych przez jedną stację bazową.

Co więcej, stacje bazowe IP-DECT nie wymagają oddzielnego zasilania, ponieważ przy małym poborze mocy wystarczy im prąd z sieci LAN (tzw. PoE, Power over Ethernet). Jeśli switche LAN nie zapewniają odpowiedniej mocy do zasilenia stacji bazowej przez PoE, wówczas do stacji podłączamy oddzielny zasilacz.

Przesyłanie wiadomości krytycznie ważnych

Struktura IP-DECT jest wręcz idealna dla przesyłania krytycznie ważnych informacji. Jak już wspomnieliśmy, IP-DECT to bezpieczna i odporna na zakłócenia komunikacja głosowa. Rozszerzeniem funkcjonalności głosowej jest wykorzystanie Ascom UNITE Messeging Suite do zintegrowania systemu IP-DECT z istniejącymi systemami informacji szpitalnej. Elektroniczna transmisja ważnych wyników z laboratorium bezpośrednio na telefon lekarza, który zlecił badanie, eliminuje ryzyko ludzkiego błędu przy odczytywaniu wyników w ramach rozmowy telefonicznej (głosowo).

Wbudowane procedury eskalacji wiadomości oraz każdorazowe potwierdzenie odbioru daje pewność, że każdy ważny alarm dotrze do adresata. Ascom IP-DECT daje większą pewność ciągłego działania niezależnie od architektury sieci LAN/WAN, nawet w przypadku awarii tej sieci lub czasowego jej wyłączenia dla celów serwisowych. Co więcej, w razie awarii centrali telefonicznej, Ascom IP Gateway może służyć bez przerwy jako efektywne kosztowo zapasowy system, który podtrzymuje połączenia głosowe pomiędzy telefonami Ascom..

Zaawansowana technologia

Kolejną zaletą Ascom IP-DECT jest technologia „wirtualnej karty SIM”, która pozwala każdemu użytkownikowi zalogować się do systemu na dowolnym telefonie Ascom d62 i ściągnąć swoje indywidualne ustawienia przez sieć radiową. „Wirtualna karta SIM” umożliwia szpitalowi przypisanie oddzielnych profili (i np. numerów wewnętrznych) dla każdego użytkownika telefonu DECT, bez kupowania każdemu z nich oddzielnego aparatu. To niezwykle korzystne przy całodobowej pracy placówki – gdy jedna pielęgniarka kończy zmianę, oddaje telefon kolejnej, a ta błyskawicznie przelogowuje go na swój profil, z własnymi uprawnieniami i ustawieniami.

„Wirtualna karta SIM” to także dodawanie nowych telefonów d62, zarządzanie nimi i update’owanie – zdalnie, bez brania aparatów do ręki. Można też przypisać telefony do stanowiska, zamiast do konkretnej osoby – np. przy pracy zmianowej. System Ascom IP-DECT oferuje pełną gamę telefonów bezprzewodowych: biurowy d41, medyczne d62 i 9d24 oraz iskrobezpieczny 9d24EX do stref zagrożonych wybuchem. Model d41 jest idealny dla mało wymagających użytkowników, którzy jednak potrzebują porządnego telefonu do codziennego użytku. Modele d62 i 9d24 są potężnym narzędziem komunikacji dla profesjonalistów, dają możliwość wykorzystania aplikacji podnoszących wydajność w wymagającym środowisku.

Różne opcje instalacji

Pierwszym sposobem podłączenia Ascom IP-DECT jest wpięcie stacji bazowych IP-DECT bezpośrednio do szpitalnej sieci LAN lub WAN, gdziekolwiek możliwe są w jej ramach połączenia QoS. W innym przypadku można zaprojektować oddzielną sieć LAN wyłącznie dla stacji bazowych IP-DECT oraz oddzielne kontrolery tej sieci.

W przypadku zastępowania poprzedniego głosowego systemu DECT (dowolnego producenta), stacje bazowe Ascom BS330 można zainstalować wykorzystując stare okablowanie, jednocześnie wnosząc wszystkie zalety bezpiecznego systemu komunikacji krytycznej. Kable do stacji bazowych BS300 mogą mieć nawet do 1500m i często są wykorzystywane do pokrycia zasięgiem dużych kompleksów szpitalnych (dla porównania kable do standardowych stacji IP-DECT włączanych w sieć Ethernet mają maksymalną długość do 100m od switch’a).

Jednorodna sieć Ascom IP-DECT może stanowić mieszankę stacji IP-DECT oraz stacji BS330, z zachowaniem pełnej funkcjonalności systemu.

Uproszczone zarządzanie IT

Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie szpitali na usługi oparte o sieć 802.11 (komputery na kółkach, monitoring pacjentów, tagi RFID, dostęp do sieci dla gości, etc.), co pociąga za sobą ogromne wymagania co do zarządzania siecią bezprzewodową WiFi, a także ogromne koszty.

Podczas gdy niektóre szpitale mogą sobie pozwolić na te rosnące wydatki i drogie zarządzanie siecią, większość placówek szuka sposobu minimalizacji kosztów i maksymalizacji kontroli, jednocześnie spełniając wymagania pracowników szpitala, którzy potrzebują łatwych w obsłudze, ale bardzo funkcjonalnych urządzeń. Każdy element rozwiązania Ascom IP-DECT może być zdalnie zarządzany przez sieć IP, łącznie ze zmianami na każdym z telefonów d62. Opcja „zarządzania bez dotykania” znacząco redukuje (a czasami całkiem eliminuje) konieczność fizycznego kontaktu pracownika działu IT/Telecom z telefonem użytkownika.

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×