Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Sieci są obecnie kluczową częścią komunikacji w ramach działalności biznesowej, procesów edukacyjnych, działania administracji rządowej oraz kontaktów prywatnych, a rozwiązania sieciowe wykorzystujące protokół sieciowy IP stanowią kluczową ofertę dla takich sieci.

Firma Cisco została założona w 1984 roku przez niewielką grupę informatyków ze Stanford University. Od tego czasu inżynierowie Cisco byli liderami na rynku technologii wykorzystujących protokół sieciowy IP. Obecnie firma zatrudnia ponad 61 500 pracowników na całym świecie, kontynuując tradycję nowatorskich rozwiązań, co widać w oferowanych przez firmę, wiodących produktach i rozwiązaniach. Kluczowymi obszarami, na których koncentrują się działania firmy są routing i switching oraz zaawansowane technologie, takie jak: komunikacja IP, bezpieczeństwo sieciowe, bezprzewodowe sieci LAN, sieci SAN, sieci domowe, systemy obsługi komunikacji wizualnej oraz usługi sieciowe. Cisco jest liderem rynku w szeregu obszarów, takich jak routing i switching, zintegrowana komunikacja, łączność bezprzewodowa, czy zabezpieczenia sieciowe.

Cisco posiada w swoim portfolio produktowym rozwiązania dopasowane do każdego typu przedsiębiorstwa bez względu na jego wielkość czy profil działalności

Rozwiązania firmy Cisco budują sieć większości firm telekomunikacyjnych w Polsce. W oparciu o niezbędne elementy infrastruktury teleinformatycznej i ze wsparciem technicznym inżynierów firmy Cisco operatorzy tworzą nowe usługi dla swoich klientów takie jak: zarządzalna telefonia IP, wideo i telewizja na żądanie

Firma Cisco odpowiedzialna jest za szereg historycznych zmian technologicznych, a tradycja takich zmian widoczna jest w działalności firmy także dzisiaj. Obecnie, gdy branża technologiczna przechodzi okres radykalnych zmian, Cisco pozostaje liderem w szeregu obszarów, takich jak routing i switching, zintegrowana komunikacja, łączność bezprzewodowa, czy zabezpieczenia sieciowe. Firma pomogła skatalizować ruch branży w kierunku komunikacji IP, a obecnie zajmuje centralną pozycję w procesie zmian systemów komunikacyjnych całego świata.

Sieć jest platformą

Koncepcja sieci jako platformy zmienia cały krajobraz technologiczny i stawia sieć w centrum najbardziej nowatorskich rozwiązań: do roku 2010 do Internetu podłączonych będzie aż 14 miliardów urządzeń. Znaczący wzrost liczby takich urządzeń napędzany będzie rosnącą ilością dostępnych usług i zadań realizowanych i oferowanych online, od połączeń telefonicznych po personalizowane wyszukiwania i pobieranie materiałów wideo, gier, czy innych form rozrywki.

W miarę jak coraz inteligentniejsza sieć ewolucyjnie zmienia się w platformę, użytkownicy będą w stanie komunikować się z dowolnego urządzenia w dowolnie wybrany przez siebie sposób.

Badania i rozwój

Cisco prowadzi nowatorskie działania mające na celu rozwój istniejących już rozwiązań a także opracowanie nowych, innowacyjnych technologii.

Obok produktów z zakresu sprzętu i oprogramowania, Cisco oferuje klientom szeroki zakres usług obejmujących m.in. nagradzane programy wsparcia technicznego, czy zaawansowane funkcje systemowe. Cisco sprzedaje swoje produkty i usługi – bezpośrednio poprzez własnych sprzedawców oraz pośrednio poprzez kanały partnerskie – dużym przedsiębiorstwom, małym i średnim firmom, dostawcom usług oraz klientom indywidualnym.

Poza działalnością biznesową Cisco zaangażowane jest także w szereg działań społecznych, m.in.w programach 21st Century Schools Education Initiative i Cisco Networking Academy.

Więcej informacji o firmie Cisco i jej inicjatywach technologicznych można znaleźć pod adresem www.cisco.com.

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×