GFI MailArchiver

GFI MailArchiver for Exchange

gfi4

GFI MailArchiver – oferowany po bezkonkurencyjnej cenie oferuje niebywałe
wyniki – jest wykorzystywany przez tysiące administratorów chcących uniknąć koszmarów zarządzania plikami PST, ponieważ ogranicza to uzależnienie firmy od tych plików. Wszystkie maile przechowywane są centralnie, w lokalizacji łatwo dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej i zaopatrzonej w narzędzie do importu i eksportu plików PST co zapewnia łatwy dostęp do starszych wiadomości przechowywanych w komputerach w formie PST. Wykorzystując funkcje audytorskie, osoby zarządzające mają dostęp do niezbędnych do celów weryfikacyjnych maili bez zagrożenia że były one zmieniane lub manipulowane.

Przy użyciu GFI MailArchiver-a administratorzy mogą:

 • Zarządzać i redukować rozmiary skrzynek mailowych w serwerze Microsoft Exchange.
 • Ograniczać zależność od problematycznych plików PST
 • Archiwizować obecne, przeszłe i przyszłe maile w różnorodnych bazach danych i unikać skomplikowanego backupowania plików PST na komputerze każdego pracownika.
 • Przy użyciu GFI MailArchiver-a pracownicy mogą:
 • Mieć dostęp do maili za pomocą przeglądarki z każdego miejsca na świecie.
 • Odzyskiwać stare i skasowane maile na żądanie wraz ze wszystkimi informacjami na ich temat.
 • Korzystać z zaawansowanej wyszukiwarki maili i możliwości funkcji „Saved Search” (Zapamiętania wyszukiwania)
 • Dzięki GFI MailArchiver-owi zarządzający czerpią korzyść z:
 • Dostępu do wszystkich maili potrzebny do kontrolowania wykonywania zadań, składania zapytań wewnętrznych i monitorowania pracowników.
 • Możliwości zabezpieczenia materiału dowodowego w razie pozwu ze strony klienta
 • Funkcjonalnego audytu gwarantującego przechowywanie maili w oryginalnej, niezmienionej formie, zebrane w bezpiecznym archiwum maili firmowych

Cechy ważne dla administratorów

Integracja z Exchange i innymi serwerami pocztowymi

GFI MailArchiver wspiera kronikowanie w Exchange Server zapewniając niezrównaną skalowalność i niezawodność. Inne rozwiązania archiwizujące maile zastępują e-mail linkiem do jego nowej pozycji w bazie danych. Może to zepsuć cały system poczty elektronicznej. GFI MailArchiver pracuje równolegle i nie zakłóca sposobu pracy Exchange-a. GFI MailArchiver może być stosowany z Exchange-em lub innymi serwerami mailowymi zdolnymi do odpytywania maili z serwera mailowego obsługującego IMAP i Active Directory.

Automatyczne archiwizowanie maili firmowych w pamięci

Serwer pocztowy nie jest właściwym miejscem do przechowywania firmowej poczty. Z czasem straci on znacząco na wydajności. Przenoszenie starych maili do bazy danych utrzyma wydajność na wysokim poziomie i oszczędzi miejsca na dyskach. Maile mogą być archiwizowane w następujący sposób:

 • Baza danych SQL: ponieważ maile przechowywane są w standardowych bazach SQL, łatwo jest je back-up-ować i odczytywać bez wykorzystywania dodatkowych narzędzi Exchange-a. Taki sposób zalecany jest dla środowisk o dużym nasileniu ruchu w poczcie elektronicznej.
 • Bezpośrednio na dysku z systemem plików NTFS: Maile można przechowywać w bazie danych usytuowanej na dysku sformatowanym w systemie NTFS, oszczędzając na kosztach licencji Microsoft SQL Server! Jest to rozwiązanie odpowiednie w środowiskach, w których ilość maili nie jest zbyt duża i dla małych przedsiębiorstw pragnących zaoszczędzić na kosztach licencji Microsoft SQL Server.

Obsługa wielokrotnych baz danych i automatycznego zarządzania bazami

Możliwe jest archiwizowanie maili w wielu bazach danych – to obchodzi problem utrzymywania dużych, niewydajnych i wolnych baz danych, które wymagają coraz większych nakładów. GFI MailArchiver pozwala na automatyczne archiwizowanie maili w nowo-utworzonych bazach danych po określonym czasie, np. co miesiąc, co kwartał.

Ograniczenie wymaganej przestrzeni na magazynowanie maili

GFI MailArchiver kompresuje i dekompresuje załączniki na bieżąco, co przyczynia się do znacznego ograniczenia rozmiarów w porównaniu z przechowywaniem załączników w Exchange-u. dodatkowo, przechowywanie maili w bazach danych jest o wiele bardziej efektywne od magazynowania w plikach PST. Dodatkową zaletą jest fakt, że GFI MailArchiver archiwizuje tylko 1 kopię załącznika, który był wysłany do wielu odbiorców.

Koniec koszmaru PST

Dzięki GFI MailArchiver dla Exchange nie ma potrzeby archiwizowania maili w plikach PST na dyskach lokalnych. Pliki PST są duże i trudne do przeszukiwania. Wielu użytkowników nie wie jak organizować poprawnie pliki PST. Przy pomocy GFI MailArchiver-a, użytkownik może przeszukiwać bazy danych starych maili z poziomu interface-u przeglądarki internetowej, zamiast przekopywania się przez pliki PST na dysku w celu znalezienia danego maila.

Przenoszenie starych plików PST zmagazynowanych w komputerach uzytkowników

Za pomoca PST Exporter-a bedącego częścią GFI MailArchiver-a, można przetwarzać pliki PST utworzone przed instalacją GFI MailArchiver-a. GFI PST Exporter wykorzystuje usługę importowania GFI MailArchiver-a do przenoszenia maili do bazy danych bez ingerencji użytkownika. Usługa zapamiętuje zimportowane maile w folderze docelowym, a GFI MailArchiver Import Service przenosi je do przestrzeni archiwizacyjnej GFI MailArchiver-a.

Ustawianie czasu utrzymywania maila w pamięci i polityka kategoryzacji

Ustalanie czasu zapamiętania maila jest istotne. Z jednej strony ważne jest archiwizowanie maili, a z drugiej utrzymywanie ich w pamięci w nieskończoność jest kosztowne. GFI MailArchiver potrafi tworzyć zasady usuwania maili po określonym czasie, np. można usunąć wszystkie maile wysłane przez Dział Marketingu starsze niż 7 lat. Dodatkowo, GFI MailArchiver pomaga kategoryzować maile nadając im opisy spełniające określone kryteria. Na przykład, maile wysyłane przez Dyrektora Generalnego będą oznaczone jako [DYR].

Podporzadkowanie Ustawie Sarbanes-Oxley1

Archiwizując wszystkie firmowe maile, GFI MailArchiver pomaga spełniać wymogi stawiane przez akty prawne takie jak Ustawa Sarbanes-Oxley z 2002 roku. Nakazuje ona firmom państwowym prowadzenie przejrzystego audytu i kontroli wewnętrznych zapewniających dane potwierdzające procesy zachodzące w firmie. Firmy są zobligowane do przechowywania korespondencji utworzonej, wysłanej lub otrzymanej „w związku z audytem lub kontrolami” przez okres 7 lat. W tym czasie muszą być one przechowywane w sposób uniemożliwiający ich usunięcie lub zmienienie. Regulacja ta obejmuje zapisy elektroniczne, takie jak maile, szczególnie te odnoszące się do działów i osób bezpośrednio związanych z procedurami kontrolnymi. Niedostosowanie się do tego wymogu zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Pomaga w dostosowaniu do innych norm i regulacji prawnych

GFI MailArchiver jest również wartościowym narzędziem pomocnym w dostosowaniu firmy do spełniania następujących norm prawnych: E-Comm Act 2000, BS7799-2:2002, Enterprise Act 2002, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (8 luty 1999) i wielu innych.

Nadawanie i odbieranie uprawnień dostępu do zarchiwizowanych maili

GFI MailArchiver pozwala nadawać użytkownikom uprawnienia dostępu do określonych wiadomości zgodnie z przynależnością do grupy w Active Directory, np. Manager ds. sprzedaży mógłby mieć dostęp do maili wysłanych i odebranych przez swoich podwładnych. Jeśli istniałaby taka potrzeba, GFI MailArchiver może zostać tak ustawiony, aby nie archiwizował maili od/do danych użytkowników, np. można nie archiwizować maili od/do Managera HR.

Zbieranie i archiwizowanie maili w jednej lokalizacji geograficznej

GFI MailArchiver daje możliwość centralizowania zarchiwizowanych maili w jednej lokalizacji przez zbieranie poczty elektronicznej z wielu siedzib. Dla przykładu, forma działająca w USA, Wielkiej Brytanii i Australii może chcieć archiwizować maile ze wszystkich biur w jednym miejscu – w biurze z Stanach Zjednoczonych.

Audyt zarchiwizowanych maili

GFI MailArchiver posiada funkcje audytorskie gwarantujące, że zarchiwizowane maile nie będą mataczone. Jest to szczególnie ważne w branżach i krajach gdzie przepisy wymagają monitorowania aktywności użytkowników i zapisywania jej oznak. GFI MailArchiver oferuje dwa typy audytowania:

 • Audyt działania baz danych: wykorzystuje zdolność Microsoft SQL Server do monitorowania aktywności wpływającej na bazy danych GFI MailArchiver-a.
 • Audyt działań użytkownika: odnotowuje każde działanie użytkownika podczas korzystania z interface-u sieciowego w celu skorzystania z zasobów archiwów GFI MailArchiver-a.

Cechy ważne dla użytkowników

 • Dostęp do maili z dowolnej lokalizacji za pomocą przeglądarki.
  GFI MailArchiver udostępnia maile za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie. Usunięte wiadomości mogą być również odczytywane lub przywrócone.
 • Zaawansowane opcje wyszukiwania maili i funkcja ‚Saved Search’ (`zapamiętanego wyszukiwania`)
  Centralne magazynowanie maili umożliwia użytkownikom łatwość w przeszukiwaniu starych wiadomości i załączników (pliki Word’a, Excel’a, PDF, ZIP i inne). Po pierwszym wyszukiwaniu zostają zapamiętane kryteria, podobnie jak w Folderze Wyszukiwania w Outlook-u, które mogą być użyte później. Na przykład można wyświetlić całość korespondencji z klientem X.
 • Przywracanie maili za jednym kliknięciem
  Klikając jeden przycisk, administrator może przywrócić e-mail do skrzynki odbiorczej danego użytkownika w oryginalnej, niezmienionej postaci. GFI MailArchiver potrafi przywracać zarchiwizowane (a nawet usunięte) maile, które użytkownik widzi jako nowe przysłane jako załącznik.
 • Obsługa interface-u użytkownika w wielu językach
  GFI MailArchiver obsługuje interface użytkownika w wielu językach: angielskim, duńskim, francuskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim, hiszpańskim, czeskim, arabskim, japońskim, chińskim (uproszczonym I tradycyjnym)

Inne cechy:

 • Przyjazna dla użytkownika obsługa druku maili.

Jesteś w dobrym towarzystwie…

Wiele wiodących firm wybrało GFI MailArchiver. Oto nazwy kilku z nich: American International Movers, Inc, Autoflug GmbH (Germany), eCourier (UK) i wiele innych.

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×