GFI MailSecurity

GFI MailSecurity dla Exchange/SMTP

gfi6

GFI MailSecurity wykorzystuje wielokrotne skanery anty-wirusowe do skanowania poczty przychodzącej i wychodzącej. Zastosowanie skanowania wielokrotnego drastycznie ogranicza średni czas otrzymania sygnatur wirusów, które zwalczają najnowsze zagrożenia i znacznie ograniczają ryzyko infekcji. Zawarty w GFI MailSecurity; Trojan & Executable Scanner wykrywa nieznane złośliwe pliki wykonywalne (np. trojany). GFI Email Exploit Engine zbudowany w oparciu o pionierskie badania GFI nad exploitami mailowymi, ochroni Cię przed przyszłymi atakami wirusów rozprzestrzeniających się mailowo i ataków wykorzystujących błędy w systemach operacyjnych

Kontrola anty-wirusowa za pomocą wielokrotnych skanerów anty-wirusowych

GFI MailSecurity wykorzystuje wielokrotne skanery anty-wirusowe do skanowania poczty przychodzącej. Zastosowanie skanowania wielokrotnego drastycznie ogranicza średni czas otrzymania sygnatur wirusów, które zwalczają najnowsze zagrożenia i znacznie ograniczają ryzyko infekcji. Jest to spowodowane tym, że pojedyncze skanowanie nigdy nie będzie najszybsze w reagowaniu. Dla każdej epidemii, firmy zajmujące się wirusami mają różny czas reakcji na danego wirusa, w zależności od tego gdzie został on wykryty itd. Stosując wielokrotne skanowanie mamy większe szanse na to, że nasz silnik anty-wirusowy będzie obecny w najnowszej wersji. Dodatkowo, ponieważ każdy silnik ma swoją własną heurystykę i metody, jeden silnik może być lepszy w wykrywaniu danego wirusa, a drugi w wykrywaniu innego. Tak więc, im więcej silników tym lepsza ochrona.

Wyszukiwanie trojanów i plików wykonywalnych

Trojan & Executable Scanner GFI MailSecurity wykrywa nieznane złośliwe pliki wykonywalne (np. trojany) przez analizowanie jakie czynności wykonuje taki plik. Trojany są niebezpieczne gdyż potrafią wtargnąć do komputera niezauważone, umożliwiając atakującemu nieograniczony dostęp do danych znajdujących się na komputerze. Oprogramowanie anty-wirusowe nie wyłapuje nieznanych Trojanów gdyż jest ono oparte na sygnaturach. Trojan & Executable Scanner przyjmuje inną strategię wykorzystując wbudowaną inteligencję do oceniania ryzyka pliku wykonywalnego. Odbywa się to przez symulowanie w czasie rzeczywistym co dany plik wykonywalny może zrobić i porównywanie tego z bazą danych czynności wykonywanych przez złośliwe oprogramowanie. Następnie skaner wykonuje kwarantannę plików wykonujących podejrzane czynności, np. szukanie dostępu do modemu, wykonywanie połączeń sieciowych czy wchodzenie do książki adresowej.

Skojarzenie z silnikami anty-wirusowymi: Norman Virus Control i BitDefender

GFI MailSecurity jest skojarzony z Norman Virus Control i BitDefender-em. Norman Virus Control jest silnikeim anty-wirusowym, który otrzymał nagrodę 100% Virus Bulletin 32 razy z rzędu. Zawiera on także certyfikaty ICSA i Checkmark. BitDefender jest bardzo szybkim i elastycznym silnikiem wyróżniającym się ilością formatów, które rozpoznaje i skanuje. BitDefender posiada certyfikat ICSA, jest zdobywcą nagrody 100% Virus Bulletin i European Information Technologies Prize 2002. GFI MailSecurity automatycznie sprawdza uaktualnienia definicji Norman Virus Control i BitDefender-a jak tylko są dostępne. Cena GFI MailSecurity zaiwera cenę uaktualnień na 1 rok.

Silniki anty-wirusowe Kaspersky, McAfee i AVG (opcjonalnie)

Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, użytkownicy mogą dodać silniki Kaspersky, McAfee i/lub AVG jako trzeci, czwarty lub piąty, albo jako zastępczy dla jednego z innych silników. Kaspersky Anti-Virus posiada certyfikat ICSA i jest dobrze znanym z niezrównanej głębi skanowania obiektów, szybkiego tępa pojawiania się sygnatur nowych wirusów, wyjątkowej heurystyki, która efektywnie neutralizuje znane wirusy. Silnik McAfee jest szczególnie efektywny w wykrywaniu ataków nie-wirusowych, takich jak udawane kontrolki ActiveX. GRIOSFT ma za sobą 15 lat doświadczenia w branży anty-wirusów i zatrudnia najlepszych na świecie ekspertów w dziedzinie oprogramowania anty-wirusowego, a zwłaszcza wykrywaniu i analizowaniu wirusów.

Automatyczne usuwanie skryptów HTML

Rozkwit maili w formacie HTML umożliwił hakerom i tworzącym wirusy wbudowywanie poleceń wirusów w wiadomości HTML. GFI MailSecurity sprawdza skrypt kodu w poczcie elektronicznej i unieszkodliwia te polecenia przed wysłaniem „czystej” wiadomości do adresata. GFI MailSecurity jest jedynym produktem, który chroni przed potencjalnie złośliwymi wiadomościami w formacie HTML wykorzystując opatentowany przez GFI proces chroniący Cię przed wirusami i atakami z wiadomości HTML.

Silnik do wykrywania exploit-ów

GFI Email Exploit Engine zbudowany w oparciu o pionierskie badania GFI nad exploitami mailowymi, ochroni Cię przed przyszłymi atakami wirusów rozprzestrzeniających się mailowo i ataków wykorzystujących błędy w systemach operacyjnych. Na przykład, GFI MailSecurity ochroniłby Cię przed wirusami Nimsa I Klez jeszcze przed ich pierwszym pojawieniem się, bez potrzeby aktualizacji, ponieważ wirusy te wykorzystują znane luki. GFI SecurityLabs regularnie odnajduje nowe luki, a informacje o nich przekazuje do pobrania przez GFI MailSecurity. GFI MailSecurity jest jedynym produktem zabezpieczającym pocztę elektroniczną, który wykrywa luki w e-mailach.

Wykrywanie szpiegów

Trojan & Executable Scanner w GFI MailSecurity potrafi rozpoznawać szkodliwe pliki włącznie z oprogramowaniem szpiegującym i reklamowym. GFI MailSecurity rozpoznaje także spyware rozsyłany drogą mailową dzięki silnikowi Kaspersky (opcjonalny), który zawiera definicje spyware i adware ze znanych baz danych spyware, Trojanów i adware.

Kontrolowanie załączników

Regóły kontroli załączników w GFI MailSecurity umożliwiają administratorom kwarantannę załączników w zależności od użytkownika i rodzaju pliku. Na przykład, wszystkie pliki wykonywalne mogą przechodzić kwarantannę, o której będzie poinformowany administrator, zanim plik trafi do odbiorcy. GFI MailSecurity potrafi także poszukiwać przecieków, np. który pracownik wysyła mailowo firmową bazę danych. Można także wybrać opcję usuwania załączników w formatach takich jak .mp3 lub .mpg.

Zwielokrotnij wartość GFI MailSecurity przez potężne narzędzie raportowe

GFI MailSecurity ReportPack jest w pełni wyposażonym narzędziem raportującym pracę GFI MailSecurity. Począwszy od raportów trendów dla kadry zarządzającej (Zwrot inwestycji) po codzienne drążące raporty dla personelu technicznego; GFI MailSecurity ReportPack udostępnia łatwe w odbiorze informacje niezbędne do zrozumienia schematów bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Pełna automatyzacja spersonalizowanych raportów gwarantuje bezobsługową funkcjonalność. GFI MailSecurity ReportPack oferuje zestaw domyślnych i modyfikowalnych raportów, które mogą być przygotowywane w wybranych odstępach czasu (co godzinę, dzień, tydzień, miesiąc) i zawierać informacje o:

  • Zablokowanych wirusach
  • Ilości maili przychodzących
  • Ilości maili wychodzących
  • Całkowitej ilości maili
  • Przetworzonych mailach
  • Mailach zablokowanych
  • I inne

Polityka kontroli granularnej zawartości maili użytkowników

Wykorzystując silnik zasad polityki zawartości GFI MailSecurity można konfigurować zestawy reguł w oparciu o danego użytkownika i słowa kluczowe, co pozwala poddać kwarantannie pod nadzorem administratora potencjalnie groźne pliki. W ten sposób GFI MailSecurity potrafi także skanować w poszukiwaniu obelżywej zawartości.

Spersonalizowane filtry kwarantanny

GFI MailSecurity umożliwia konfigurację serii folderów wyszukiwania (podobnych do Folderów Wyszukiwania MS Outlook-a) w obrębie „Magzazynu Kwarantanny” (‚Quarantine Store’), przez co pozwala na szybsze zarządzanie kwarantanną. Na przykład, można ustawić oddzielny jeden folder na maile poddawane kwarantannie ze względu na kontrolę antywirusową, a inny na kwarantannę załączników. Umożliwia to określanie priorytetów, które foldery mają być sprawdzane w pierwszej kolejności. Folder z załącznikami może się okazać pilniejszy ze względu na większe prawdopodobieństwo występowania maili, które muszą zostać zaaprobowane i przesłane dalej.

Prosty monitoring folderów poddanych kwarantannie za pomocą RSS

GFI MailSecurity korzysta z zalet RSS, aby uprościć pracę administratora w pilnowaniu magazynu kwarantanny. Za pomocą RSS-u będziesz informowany o nowych obiektach poddawanych kwarantannie co likwiduje konieczność ręcznego logowania się, w celu sprawdzenia czy są nowe pliki do sprawdzenia.

Sieciowa konfiguracja – umożliwia zdalne zarządzania z dowolnego miejsca

Sieciowa konfiguracja umożliwia konfigurowanie i monitorowanie produktu i zarządzanie mailami zdalnie z każdego komputera wyposażonego w przeglądarkę. Oznacza to, że możesz monitorować GFI MailSecurity z każdego miejsca na świecie.

Akceptowanie/odrzucanie maili po kwarantannie za pomocą klienta moderatora, klienta poczty lub klienta sieciowego.

GFI MailSecurity daje kilka opcji moderowania mailami poddanymi kwarantannie. Klient moderatora umożliwia aprobowanie/odrzucanie maila za pomocą interface-u Windows-a. Moderator sieciowy pozwala na aprobowanie/odrzucanie maila z dowolnego miejsca w sieci. Opcjonalnie, GFI MailSecurity może przesłać wyleczony e-mail na adres mailowy, aby został przekazany innym użytkownikom.

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×