Palo Alto Networks

Palo Alto Networks

p-paloalto

Palo Alto Networks™ to innowacyjny producent nowej generacji systemów zabezpieczeń opartej na polityce bezpieczeństwa bazującej na użytkownikach i granularnej kontroli używanych przez nich aplikacji oraz zawartości transmitowanej poprzez sieć przedsiębiorstwa.

Dzięki opatentowanej przez Palo Alto Networks technologii App-ID™ system bezbłędnie identyfikuje aplikacje sieciowe niezależnie od używanych portów, protokołów, taktyki transmisji czy nawet szyfrowania SSL. Pozwala także analizować zawartość w celu zatrzymania szerokiego spektrum zagrożeń związanych z wyciekiem informacji – wszystko bez degradacji wydajności i przepustowości 10Gbps.

Ze względu na skonsolidowanie systemów zabezpieczeń w jedną platformę przy jednocześnie nowym podejściu do budowy polityki bezpieczeństwa, mamy możliwość bezpiecznego używania aplikacji Web 2.0 z gwarancją poufności dla naszego biznesu przy silnej redukcji kosztów zakupu i wdrożenia.

Rodzina nowej generacji systemów bezpieczeństwa Palo Alto Networks pozwala zatem na bezprecedensowe kontrolowanie i monitorowanie używanych aplikacji sieciowych, użytkowników i zawartości przepływających przez sieć przedsiębiorstwa.

„Firewall Feature Overview”

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×