Pcounter

p-counter

Pcounter jest to oprogramowanie służące do liczenia i rejestrowania stron wydrukowanych na jakiejkolwiek drukarce posiadającej PostScript lub PCL np.: Lexmark, HP, Xerox, Canon, Ricoh , Epson i innej pracującej w sieci, mające na celu przyniesienie oszczędności. Obejmuje on większość drukarek laserowych i atramentowych, oraz urządzenia wielofunkcyjne, plotery. Użytkownik posiada tzw. konto wydruku którego stan można sprawdzić za pomocą przeglądarki internetowej jako małego narzędzia w systemie Windows. Program utrzymuje zapis wszystkich czynności związanych z wydrukiem wykonanych na drukarkach zalogowanych na licznych serwerach skąd jest zapewniany dostęp do tzw. dziennika. W dzienniku zawarte są informacje dot. nazwy użytkownika, nazwy dokumentu, nazwa drukarki , nazwa kolejki w której znajduje się drukarka, kod klienta, podkod, rozmiar papieru, ilość bajtów, licznik stron, cena wydruku, stan konta, itd… Użytkownicy platform Windows posiadają okienko zawiadamiające ich o rachunkach / kosztach wydruku, etc… Koszt wydruku uzależniony jest od formatu papieru oraz rodzaju wydruku. Prace gdzie wybrany jest niewłaściwy rozmiar papieru są odrzucane przez program.

Za pomocą Pcounter można wygenerować różnego rodzaju raporty oraz historie użytkowania, użytkowników, drukarek, kodów klienta, etc… Występują one w postaci plików które można zapisać w formacie HTML, CSV, tekstowym lub arkuszu Excel’a i wysłać mailem. Wszystkie wykonywane prace i wydruki mogą byś wstrzymane lub zastopowane a globalne ustawienia zmienione lub wymuszone. Każdy serwer posiada odpowiedni szablon który może być wszędzie użyty dla wszystkich drukarek zainstalowanych na serwerze. Tzw. „Plot Manager” odpowiada za grupowy transfer plików wydruku do drukarek i ploterów.

Cechą typową dla Pcounter jest odrzucanie niewłaściwych trybów wydruku np: PostScript na drukarce PCL. Nadawane są także dane informacje dla użytkowników w sieci które mogą być modyfikowane. Administracja może odbywać się na dowolnym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows lub serwerze sieciowym po uprzedniej konfiguracji ustawień. Narzędzia programowe występują także w języku Polskim.

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×