Dla kogo Pcounter

Dla kogo Pcounter?

Pcounter jest wykorzystywany we wszystkich typach prowadzonej działalności na całym świecie. Cel w jakim organizacje korzystają z aplikacji Pconter zmienia się w zależny jest od samej organizacji, a także między różnymi segmentami na rynku. Ogólnie można jednak założyć, iż organizacje wykorzystują Pcounter, gdyż tworzy dla nich pewną wartość dodaną w postaci: kontroli kosztów, zmniejszenia kosztów, możliwość obserwacji kosztów pochłanianych przez konkretnych klientów lub projekty, odzysku kosztów pochłoniętych przez klientów/projekty (billingowanie) czy też kontrola i odzysk kosztów w sektorze edukacyjnym.Badania rynku pokazują, iż większość firm na świecie nie prowadzi w ogóle, lub tylko w ograniczonym stopniu kontrolę kosztów drukowania. A koszty drukowania najczęściej znacznie przekraczają kwotę, o której firmy mówią mając na myśli koszt drukowania. Te same badania pokazują, że firmy które zdały sobie sprawę z rozmiaru kosztów od razu zaczynają przykładać dużą uwagę do ich kontroli
i zmniejszania.Świadomość rozmiaru kosztów i woluminy wydruków jest pierwszym krokiem, tak dla użytku wewnętrznego jak i dla firm działających na rzecz klientów czy projektów.

Pcounter dla firm

Pcounter jest wykorzystywany przez wiele korporacji na całym świecie, od małych to bardzo znanych prestiżowych. Badania rynku pokazują, iż większość firm na świecie nie prowadzi w ogóle, lub tylko w ograniczonym stopniu kontrolę kosztów drukowania. A koszty drukowania najczęściej znacznie przekraczają kwotę, o której firmy mówią mając na myśli koszt drukowania. Te same badania pokazują, że firmy które zdały sobie sprawę z rozmiaru kosztów od razu zaczynają przykładać dużą uwagę do ich kontroli i zmniejszania. Pierwszym krokiem do poznania kosztów, jednocześnie przynoszącym najlepsze efekty jest wdrożenie systemu do śledzenia kosztów wydruków, które to oprogramowanie w przypadku aplikacji Pcounter może także być wykorzystywane do kontroli o ograniczania tych kosztów.Analizy praktycznych przypadków pokazują, iż samo wdrożenie systemu obserwującego wydruki zmniejsza ich wolumin o 10-15%. Jeśli zaobserwowane koszty są raportowane do kierujących jednostkami zmniejszenie kosztów może być jeszcze większe. Wolumin wydruków rósł intensywnie przez ostatnie lata, nawet mimo zwiększonemu wykorzystaniu systemów elektronicznego archiwizowania, internetu, itp. Oczekuje się, iż wartość ta będzie nadal rosnąć.Pcounter zapewnia możliwość śledzenia wszystkich kosztów drukowania w firmie, które mogą być rozdzielone na poszczególnych pracowników lub departamenty. W firmach wykonujących prace na rzecz klientów koszty te mogą również zostać przydzielone odpowiednim klientom/projektom. Daje to także możliwość odzyskania części kosztów poprzez obciążenie klienta, o ile jest to zgodne z polityką firmy. Pcounter nie zmienia sposobu pracy, jedynym dodatkowym elementem będzie okienko pojawiające się przed wydrukiem z żądaniem podania kodu klienta, ale tylko w sytuacji gdy firma będzie przypisywać koszty wydruków do klientów/projektów.W bardzo prosty i szybki sposób można wdrożyć aplikację Pcounter aby rejestrowała liczbę wydruków dystrybuowanych w sieci. Pcounter może tworzyć raporty wskazujące obciążenie poszczególnych drukarek i którzyużytkownicy drukują najwięcej. Użytkownicy są rejestrowani względem swojego loginu. Taka konfiguracja jest idealnym rozwiązaniem dla firm i instytucji, które pragną mieć jasne spojrzenie na koszty i rozmiar wydruków.

Pcounter dla sektora akademickiego

Pcounter jest wykorzystywany w wielu szkołach na całym świecie, od największych prestiżowych uniwersytetów, poprzez inne szkoły wyższe, średnie na podstawowych kończąc. Uczniowie zużywają znaczne ilości papieru, nie tylko drukując swoje prace, ale także surfując po sieci. Pcounter pozwala organizacjom akademickim na całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa. Można korzystać z niego na zasadzie płać za to co drukujesz, lub studenci mogą otrzymywać pewien limit wydruków do wykorzystania co semestr. Niektóre organizacje pozwalają wręcz drukować studentom dowolne ilości stron, a następnie dodają koszt tych wydruków do czesnego.Ilość i koszt wydruków w ostatnich latach zwiększył się dramatycznie, w związku ze zwiększonym wykorzystaniem internetu, ale także z ogólnym poziomem wzrostu wykorzystania komputerów.Zwiększone koszty drukowania są przyczyną problemów dla wielu instytucji na całym świecie, a rozwiązanie problemu okazuje się często bardzo drogie, gdyż wymaga połączenia oprogramowania ze sprzętem.
Pcounter jest w 100% rozwiązaniem programowym (kontrola wydruków), ze specjalną ceną dla sektora akademickiego.Pcounter jest bardzo łatwym produktem do zarządzania i instalacji, i tylko w ograniczony sposób wpływa na to jak studenci pracują. Jedyną zmianą jest okienko, w którym studenci będą się identyfikować aby zapewnić systemowi informacje koniczne do aktywacji drukowania i obciążania za wykonane wydruki.Pcounter zapewnia możliwość śledzenia wszystkich kosztów drukowania i obciążania różną stawką zależnie od rozmiaru papieru, typu wydruku, użytego tonera, itp.Pcounter daje możliwość tworzenia kont dla studentów, klas (semestrów) oraz pracowników. Pcounter nie zmienia sposobu w jaki drukują oni obecnie, a jedyną odczuwalną zmianą jest pojawiające się przed wydrukiem okno. Pcounter może zostać skonfigurowany, tak by obciążał studentów/użytkowników za każdym razem kiedy wykonują wydruk. Konto do tego celu zostaje stworzone w ramach systemu Pcounter, dla każdego oddzielnie. Stan konta można zwiększać poprzeztransfer środków. Ceny są ustalane zależnie od rodzaju papieru, a kiedy wydruk zostaje wykonany jego wartość zmniejsza stan konta użytkownika. W dowolnej chwili, użytkownik może sprawdzić swój stan konta z poziomu stacji roboczej. Kiedy środki na koncie zostaną wyczerpane użytkownik zostanie o tym powiadomiony, a dalsze drukowanie zostanie wstrzymane do czasu ponownego doładowania konta. Ten typ pracy jest idealny dla sektora akademickiego/edukacyjnego.

Pcounter dla klientów i projektów

Wiele firm na świecie, dla których klienci i projekty dla nich prowadzone stanowią główne źródło dochodu wykorzystuje Pcounter’a jako narzędzie do obserwacji i rejestracji związanych z klientem wydruków. Lista klientów obejmuje od małych po duże bardzo znane i prestiżowe firmy, których celem było kontrolowanie kosztów związanych z klientem lub projektem, czy to dla użytku wewnętrznego czy celem billingowania swojego klienta.Pcounter zapewnia możliwość śledzenia wszystkich kosztów drukowania w firmie, które mogą być rozdzielone na poszczególnych klientów lub departamenty. Narzędzie to zapewnia całkowity obraz kosztów i rozmiarów wydruków, a co za tym idzie także obraz kosztów i rozmiarów względem klienta i/lub projektu i/lub departamentu. Wykorzystywany do obserwacji kosztów generowanych na rzecz klienta może odzyskiwać te koszty, lub po prostu dawać obraz ich rozmiarów.Pcounter nie zmienia sposobu w jakim użytkownicy drukują. Jedyną zmianą będzie okienko, które pojawi się przed wykonaniem wydruku.
Należy wtedy podać kod klienta lub departamentu do którego ma być przypisany wydruk, a Pcounter zajmie się resztą.Pcounter zapewni obraz kosztów w firmie lub instytucji. Badania rynku pokazują, iż większość firm na świecie nie prowadzi w ogóle, lub tylko w ograniczonym stopniu kontrolę kosztów drukowania. A koszty drukowania najczęściej znacznie przekraczają kwotę, o której firmy mówią mając na myśli koszt drukowania. Te same badania pokazują, że firmy które zdały sobie sprawę z rozmiaru kosztów od razu zaczynają przykładać dużą uwagę do ich kontroli i zmniejszania.Pcounter ma możliwość wywołania okienka podczas próby wydruku. W okno to można wpisać kod klienta i/lub sprawy której dotyczy wydruk, a następnie w dowolnym momencie wygenerować raport wskazujący całkowitą liczbę wydruków dla poszczególnego kodu klienta. Taką kwotę można następnie dodać do faktury wystawianej klientowi. Jest to idealne rozwiązanie dla firm prawniczych, księgowych, konsultingowych, biur projektowych, architektów, i innych.

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×