Pcounter dla Netware

Pcounter dla Netware

Pcounter dla NetWare zawiera 3 NLM’y (wersje NDPS, drukowanie oparte na kolejce oraz interfejs WWW) z przeznaczeniem do instalacji na serwerze plików NetWare. Wszystkie wersje NetWare 3.x – 6.x są obsługiwane. Pcounter jest całkowicie naturalną i stworzoną dla NetWare aplikacją, w przeciwieństwie do konkurencyjnych produktów, które wymagają NT. Pcounter całkowicie integruje się z NDS’em, Bindery, oraz NDPS Managed Object Database, gdzie przechowuje dane konfiguracyjne oraz o użytkownikach. W dużych sieciach NDS gdzie narzucone są stany kont/limitów w kontach dla użytkowników Pcounter może obsługiwać nietypowe rozszerzenia w schemacie NDS, pozwalając jednemu użytkownikowi na posiadanie kilku różnych stanów konta dla różnych organizacji w drzewie, a nawet różne stany kont dla różnych drukarek. Pcounter współpracuje z NetWare printing w następujące możliwe sposoby: Tryb NDPS – Pcounter ładowany jest przez NDPS Manager’a jako bramka rozliczająca i współpracuje ze wszystkimi bramami drukarek bezpośrednio bez potrzeby zmiany konfiguracji drukowania. Dodanie funkcji rozliczania kosztów do drukarki jest tak proste jak zamknięcie i ponowne uruchomienie agenta drukowania. Tryb monitora kolejki – Pcounter przechwytuje i zarządza pracami w kolejkach, obsługiwanych przez inne serwery wydruków jak PSERVER.NLM czy JetDirect HP. Jest to najszybsza i najłatwiejsza droga do skonfigurowania aplikacji Pcounter, gdyż nie wymaga przekonfigurowania drukowania. Aktywny tryb drukowania Pcounter – Pcounter może zostać skonfigurowany tak, by aktywnie zarządzał kolejkami i przesyłał dane o wydrukach do drukarek za pośrednictwem protokołów takich jak: LPR, AppSocket (Raw TCP/IP – obsługiwany przez większość serwerów wydruku), portu równoległego, i przenosił wydruki z jednej kolejki do drugiej. Zaletą tego rozwiązania jest to, iż Pcounter jest w stanie precyzyjnie monitorować przepływ danych na drukarki, jest w stanie zdobyć informację o ilości stron od drukarki (co pozwala odciążyć CPU serwera), oraz można zaoszczędzić na ilości licencjonowanych połączeń poprzez to, że Pcounter przesyła dane do serwerów wydruku, a nie serwery wydruku logują się do serwera plików.

Inne cechy:

  • Pcounter może zostać wykorzystany do globalnego wymuszenia konfiguracji drukowania w kolejkach, która pozwala włączać i wyłączać banner, sposób pobierania papieru i dokonywać zmian bez obawy o indywidualne ustawienia stacji roboczych.
  • Pcounter może automatycznie przypisywać użytkownika do wydruku z innych platform (takich jak Mac czy Unix) poprzez przeszukanie drzewa NDS lub bindery lub skasować wydruk jeśli dane o użytkowniku nie mogą być odnalezione.
  • Pcounter obsługuje iPrint oraz klastrowanie NDPS.

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×