Pcounter Popup

Kiedy Pcounter przetwarza wydruk, zapisuje pewne standardowe informacje na jego temat, takie jak nazwa użytkownika, który drukuje, ilość stron, datę, czas, itp.Jedną z bardziej interesujących funkcji aplikacji Pcounter jest możliwość otrzymania okienka Popup na stacji wysyłającej wydruk, które żąda od użytkownika dodatkowych informacji. Informacje te mogą zostać zarejestrowane równolegle z wydrukiem.

Wygląd i funkcjonalność

Okienka są w pełni personalizowane, a jedynym oprogramowaniem które musi zostać zainstalowane na stacji roboczej jest pojedynczy plik EXE, który można uruchamiać z Autostartu lub skryptu logującego. Atrybuty okienka są konfigurowane tylko raz i to na serwerze, co zapewnia stałą i pewną pracę na wszystkich stacjach w sieci. Co więcej, Pcontrol pozwala uzyskać podgląd przykładowego okienka, dzięki czemu można dokładnie sprawdzić jak będzie ono wyglądać.

Lista kodów Klientów

Pcounter Popup zawiera listę kodów klientów/numerów spraw, stworzoną z zamiarem obciążenia zwrotnego klienta lub przypisania kosztów do odpowiednich departamentów. Użytkownicy mogą wybrać kod z listy lub wprowadzić kod w okienko formularza, lub tylko wybrać kod z listy. Kody klientów mogą być selektywnie wyświetlane niektórym użytkownikom, w oparciu o ich login, lub przynależność do grupy w sieci. Pozwala to prezentować różne listy różnym użytkownikom i grupom.

Ostatnie 20 wyborów użytkownika jest łatwo dostępne z rozwijanej listy. Pcounter Administrator jest wykorzystywany do zarządzania bazą danych kodów klientów – rekordy mogą być importowane lub wprowadzane ręcznie..

popup1

Lista numerów spraw

Jest to generalnie to samo co powyższa lista, poza tym że kody klientów są dwu-wymiarowe, co oznacza iż każdy klient może posiadać listę spraw dla niego prowadzonych (podkody kodu klienta).

popup2

Formularz

Jest to ogólny czysty formularz do wprowadzenia danych przez użytkowników – mogą wpisać tu dowolny opis wykonywanego wydruku, lub ich wpisy mogą być sprawdzane względem bazy danych klientów w sytuacji, gdy wyświetlenie całej listy nie jest wskazane. Wpisywane dane mogą być ukryte ze względów bezpieczeństwa, np. w środowisku gdzie jednym loginem posługuje się kilku użytkowników, kod klienta może być używany do identyfikacji użytkowników i przypisywania im odpowiadających kosztów drukowania.

popup3

ID i hasło

Użytkownik otrzymuje okienko z prośbą o podanie swojego login’u i hasła, zanim nastąpi wydruk. W wersji dla NT, może być to wykorzystywane w sytuacji dzielonego przez kilku użytkowników login’u z zachowaniem pełnego rozliczania wydruków – specyficzne konto tylko do wydruków jest wtedy tworzone poza domeną NT i użytkownicy jego używają do rozliczania swoich wydruków.

popup4

Potwierdzenie

Użytkownik otrzymuje pytanie i decyduje czy wydruk powinien być wykonany. Wyświetlana wiadomość może zawierać nazwę użytkownika, nazwę dokumentu, ilość stron, koszt pracy i stan konta użytkownika.

popup5

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×