Pcounter Web Report

Pcounter Web Report

Pcounter Web Report (PWR) jest dodatkowym narzędziem raportującym dla aplikacji Pcounter, tworzącym szczegółowe raporty oraz statystyki, także graficzne wizualizacje, na bazie informacji zawartych w rejestrze zdarzeń.PWR to aplikacja pracująca w oparciu o bazę danych rejestru zdarzeń Pcounter, która kopiuje do bazy danych MySQL. Z tego poziomu PWR może generować raporty, zgodne z oczekiwaniami klientów.PWR obsługiwany jest poprzez interfejs sieciowy, co zapewnia mu wyjątkową elastyczność.

PWR nie wymaga szkolenia w dziedzinie jego obsługi, ani żadnej wiedzy specjalistycznej.

webreport1

Korzyści

Łatwy podgląd rejestru aplikacji Pcounter dotyczącego wykorzystania zasobów drukarkowych jak również kopiarkowych. Raporty zawierające wykresy dają pogląd na obraz kosztów tworzenia dokumentów w zdefiniowanym okresie czasu.PWR zapewnia łatwy dostęp do zgromadzonych danych, które można prezentować w formie wstępnie zdefiniowanych raportów lub w indywidualnie przygotowanej formie (wersja 2)

webreport2

Środowiska docelowe

Wszystkie firmy i instytucje, które chcą szczegółowo i łatwo przetwarzać dane zawarte w rejestrze aplikacji Pcounter, także poprzez graficzne wizualizacje. Raporty mogą być tworzone względem departamentu, drukarki, użytkownika, klienta/projektu, itd.Akademickie środowisko, które chce obserwować wykorzystanie dokumentów przez nauczycieli w stopniu ogólnym, zaś studentów bardziej szczegółowo.Firmy działające na rzecz klientów, które chcą szybko i łatwo weryfikować koszty danego klienta lub projektu.Poszukujące narzędzia, aby łatwo uzyskać dane dotyczące obciążenia drukarek/maszyn wielofunkcyjnych w środowisku, a zatem optymalizować rozmieszczenie maszyn w tymże.

Firmy i instytucje szukające szybkiego wglądu w wykorzystanie koloru i kosztów związanych z takimi wydrukami w swoim środowisku.

webreport3

Inne

PWR nie posiada opcji wsparcia serwisowego, tym niemniej produkt można aktualizować do nowszych wersji po atrakcyjnej cenie.

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×