Raporty Pcounter

Raporty Pcounter

Cała historia wydruków i związane z tym raporty mogą być przeglądane w przeglądarce wbudowanej w aplikacji Pcounter, lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej lub Excelu. Można je zapisywać jako HTML, tekst oddzielany przecinkami (CSV), lub tekst sformatowany, a także wysłany programem pocztowym z obsługą MAPI, takim jak Eudora, Communicator, czy Outlook.

Szybka historia wydruku (cała aktywność) może być generowana dla drukarek/kolejek z poziomu Pcontrol a dla użytkowników/kodów klienta z poziomu Pcounter Administrator. Historia wydruku dla danego użytkownika, która znajduje się poniżej zawiera wszystkie pola z rejestru zdarzeń aplikacji Pcounter, ale niechciane pola mogą być usunięte.

raport1

Raporty mogą być tworzone dla pojedynczych drukarek/kolejek z poziomu Pcontrol natomiast wszystkie inne (wliczając w to wszystkie drukarki/kolejki) w Pcounter Administrator. Podsumowanie wybranych obiektów (użytkowników, drukarek, kodów klientów, itp.) jest tworzone, a zakres dat może zostać określony. Dowolna kombinacja rejestrów może zostać wykorzystana.

raport2

raport3

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×