Siemens

p-siemens

Siemens w Polsce to grupa 18 firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, powiązanych kapitałowo z macierzystym koncernem Siemensa i reprezentujących różne jego branże. Koordynatorem całej grupy, zatrudniającej ponad 4000 osób, jest Siemens Sp. z o.o., utworzona w 1991 roku, nazywana też spółką regionalną Siemensa.

Rok finansowy 2005/2006 (zakończony 30 września 2006) był dla firmy Siemens Sp. z o.o. czasem dalszego rozwoju. Firma, mimo sprzedaży rok wcześniej działu telefonów komórkowych, osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1617 milionów złotych, wobec 1454 milionów złotych (liczonych także bez przychodów ze sprzedaży telefonów komórkowych) w roku poprzednim.

W minionym roku wzrosło też zatrudnienie w regionalnej spółce Siemensa w Polsce, uznanej za stabilnego pracodawcę, oferującego nowoczesne miejsca pracy – z 1599 osób na koniec września 2005 roku do 1846 osób w dniu 30 września br. Nowe miejsca pracy powstawały głównie we wrocławskim Centrum Rozwoju Oprogramowania Siemensa, obecnie znanym pod nową nazwą Siemens Development Center, jednym z największych tego typu ośrodków w Polsce, realizującym kompleksowe usługi z zakresu inżynierii oprogramowania oraz całościowe projekty informatyczne.

W roku finansowym 2005/2006 branża Medical Solutions Siemensa w Polsce umocniła swoją silną, pierwszą pozycję wśród dostawców sprzętu medycznego. W minionym roku wyposażyła m.in. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (akcelerator liniowy), Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze (wysokoenergetyczny akcelerator i tomograf komputerowy), Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (rezonans magnetyczny) oraz Szpital Miejski w Poznaniu (64-warstwowy tomograf komputerowy). Bardzo dobre wyniki osiągnęła też branża automatyki przemysłowej – Automation and Drives. Poważne sukcesy odniosły też inne branże. Industrial Solutions and Services podpisała kontrakt na instalację systemu sterowania ruchem drogowym w Warszawie, podobny do podpisanego w ubiegłym roku w Krakowie. Branża Power Generation podpisała, w konsorcjum z czeską spółką Siemensa Industrial Turbomachinery s.r.o., kontrakt na modernizację dwóch turbozespołów dla Elektrociepłowni Siekierki (właściciel – Vattenfall Heat Poland). Branża Power Transmission and Distribution zrealizuje dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych w systemie pod klucz system wyprowadzenia mocy z bloku 464 MW do stacji Pątnów dostarczając m.in. rozdzielnie 400 kV z nowatorskim systemem izolacji gazowej GIS.

Z końcem roku finansowego 2005/2006 w strukturze Spółki dokonały się ważne zmiany organizacyjnej. Z dniem 1 października 2006 branża Communications firmy Siemens została podzielona na trzy jednostki biznesowe. Dotychczasowy dział Carrier w wyniku połączenia z działem sieciowej infrastruktury firmy Nokia utworzył nową firmę Nokia Siemens Networks. Działu Enterprise został przekształcony w firmę Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o. Obie firmy wchodzą w skład grupy Siemensa w Polsce. Trzeci z dawnych działów branży Communications, Wireless Modules, kontynuuje swoją działalność w branży Automation and Drives w Siemens Sp. z o.o.

Tym samym w skład Siemens Sp. z o.o. wchodzą obecnie następujące branże, dysponujące ofertami dla różnych sektorów rynku:

  • Automation and Drives: rozwiązania i urządzenia z zakresu sterowania procesami przemysłowymi;
  • Components: podzespoły elektroniczne oraz oferowane przez dział Siemens Home and Office Communications Devices telefony bezprzewodowe Gigaset, urządzenia z segmentu rozrywki domowej (home media) oraz szerokopasmowego sprzętu sieciowego;
  • Industrial Solutions and Services: budowa obiektów przemysłowych, rozwiązania dla infrastruktury przemysłowej, komunalnej, lotniskowej;
  • Medical Solutions: aparatura medyczna do diagnostyki i terapii;
  • Power Generation: rozwiązania i urządzenia dla energetyki zawodowej i przemysłowej;
  • Power Transmission and Distribution: przesyłanie i rozdział energii elektrycznej; oferta dla zakładów energetycznych i odbiorców energii;
  • Siemens Building Technologies: rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą inteligentnego budynku (BMS);
  • Siemens Development Center: centrum rozwoju oprogramowania;
  • Siemens IT Solutions and Services (dawna nazwa SBS): rozwiązania i systemy informatyczne dla biznesu;
  • Transportation Systems: sterowanie i napędy oraz tabor dla transportu szynowego (kolej, metro, tramwaje);

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×