HiPath CTI

Integracja komputerowo-telefoniczna CTI:

Integracja komputerowo-telefoniczna CTI (Computer Telephony Integration) umożliwia wymianę danych pomiędzy systemem telekomunikacyjnym i zewnętrznym systemem komputerowym.

Dzięki temu informacje dostępne w systemie telekomunikacyjnym, np. numer telefonu abonenta, dane o czasie trwania połączenia, dane taryfikacyjne mogą być automatycznie przenoszone do zewnętrznej bazy danych. Z kolei dane pobierane z bazy danych mogą trafiać bezpośrednio do serwera komunikacyjnego. Dzięki temu zewnętrzna aplikacja może sterować procesem wybierania numerów i zestawiania połączeń.

Najprostsze (i wykorzystywane od wielu lat) zastosowanie to identyfikacja dzwoniącego klienta/kontrahenta na podstawie numeru telefonu i automatyczne przywoływanie z bazy danych informacji o nim – zanim jeszcze podniesiemy słuchawkę i zaczniemy rozmawiać.

Inne funkcje ułatwiające pracę to na przykład możliwość zadzwonienia czy wysłania faksu do klienta, którego dane oglądamy właśnie na ekranie komputera przez „kliknięcie” zamiast wybierania numeru na aparacie telefonicznym.

W przypadku ciągle jeszcze popularnej komunikacji faksowej, znacznie bardziej efektywne niż drukowanie dokumentu i wysyłanie go z tradycyjnego faksu, jest wykorzystanie funkcji serwera faksowego. Wystarczy dosłownie „jedno kliknięcie”, żeby dokument został wysłany faksem pod numer, który system automatycznie pobierze z jednolitej bazy adresowej klientów.

Kolejne możliwości to wykorzystanie funkcji „unified messaging”, które pozwalają na wykorzystanie do komunikacji dowolnego, dostępnego medium – może to być komunikacja głosowa, e-mail, faks czy sms w zależności od tego jaki rodzaj komunikacji uznamy za najbardziej efektywny.

FastCall CTI

Dzięki aplikacji FastCall CTI istnieje możliwość skierowania do agenta rozmowy równocześnie z wyświetleniem na ekranie jego komputera wszystkich dostępnych informacji o dzwoniącym kliencie pobranych automatycznie z bazy danych.

Osoba dzwoniąca jest identyfikowana przez system IVR. Identyfikacja osoby dzwoniącej może nastąpić poprzez poprzez odebranie z sieci jej numeru (jeżeli sieć taką informację przekazuje) lub poprzez zebranie DTMF-em dowolnego numeru klienta, numeru karty lub pin-kodu. Pozwala to na znaczne usprawnienie pracy systemu.

System posiada następującą funkcjonalność:

 • Integracja PBX z systemami CRM
 • Wspomaganie wybierania numeru telefonicznego
 • Obsługa ruchu przychodzącego łącznie z identyfikacją numeru
 • Identyfikacja nazwy abonenta dzwoniącego
 • Kontrola połączeń i wywołań dla numerów wewnętrznych
 • Tworzenie statystyk i wykresów dla ruchu telefonicznego
 • Obsługa komunikatów tekstowych wysyłanych przy nieobecności abonenta.
 • Wysyłanie komunikatów tekstowych do komputerów w sieci LAN poprzez wykorzystanie mechanizmu NET send.
 • Sygnalizacja pojawienia się nowych nieodebranych rozmów telefonicznych
 • Informacja o czasie oczekiwania na połączenie w oknie historii połączeń.
 • Automatyczne wyszukiwanie nazwy abonenta wewnętrznego podczas definiowania klawisza w aplikacji FASTkey

Cechy Systemu:

 • Współpraca z liniami wewnętrznymi analogowymi, cyfrowymi
 • Wyświetlanie nazwy abonenta dzwoniącego, opcjonalne przypisanie pliku graficznego do książki telefonicznej.
 • Sygnalizacja optyczna wywołania
 • Możliwość przypisania plików WAV jako „dzwonków”. Każda z pozycji w książce telefonicznej może mieć inny typ sygnału.
 • Możliwość odrzucenia wywołania przychodzącego
 • Możliwość przekierowania wywołania na inny numer wewnętrzny
 • Funkcja „nie przeszkadzać”.
 • Atrybut VIP dla pozycji z książki telefonicznej, dzięki któremu niektóre wywołania mogą obejść funkcję „Nie Przeszkadzać”.
 • Możliwość automatycznego uruchamiania określonych aplikacji w momencie wykrycia stanu dzwonienia.
 • Podgląd historii połączeń
 • Wybór numeru z książki telefonicznej systemu CLIP
 • Obsługa lokalnych książek telefonicznych zapisanych na stacji roboczej
 • Dowolna liczba programowalnych klawiszy
 • Klawisze z lampką DSS sygnalizującą stan linii
 • Klawisze monitorujące stan linii miejskiej
 • Możliwość wysyłania komunikatów tekstowych na wyświetlacz aparatu systemowego, lub na ekran innego komputera na którym jest uruchomiony moduł FASTCall
 • Funkcja automatycznego przyjmowania wywołania ( nie dotyczy linii analogowych oraz aparatów Cordless ).
 • Możliwość kontrolowanego przekierowania wywołań przychodzących w zależności od numeru ANIS ( moduł FASTredirect )
 • Interfejs API dla aplikacji CRM w oparciu o protokół TCP/IP
 • Dostęp do linii i aplikacji FASTCall chroniony hasłem
 • Zarządzanie dostępem do innych numerów wewnętrznych dla funkcji typu DSS i wysyłania komunikatów tekstowych.
 • Rejestrowanie rozmów przychodzących nieodebranych z powodu stanu zajętości abonenta.
 • Uproszczona administracja systemem za pomocą aplikacji FAST Admin.
 • Aplikacja – FAST Query służąca do analiz statystyk ruchu telefonicznego

Podstawowy ekran aplikacji został przedstawiony na poniższym schemacie (może on być jednak zmieniony na Państwa życzenie):

siemens2

Dodatkowo aplikacja ta posiada mechanizm umożliwiający obsługę funkcji telefonicznych z pulpitu agenta. System umożliwia także wysyłanie komunikatów tekstowych. Umożliwia to szybką i sprawną komunikację pomiędzy Agentami i Supervisorami Contact Center.

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×