IVR

Systemy zapowiedzi słownych (IVR)

Wiele procesów związanych z telefoniczną obsługą klienta można zautomatyzować korzystając z urządzeń dialogu IVR (Interactive Voice Response). IVR jest systemem, w którym zapisane są informacje komunikaty słowne odtwarzane dzwoniącemu abonentowi. Dzwoniący ma możliwość wyboru informacji, które chce uzyskać. Nie jest to wprawdzie tak elegancki sposób obsługi jak przez żywego agenta, daje jednak możliwość jednoczesnej obsługi wielu dzwonią informacje komunikaty słowne odtwarzane standardowych informacji. Urządzenia IVR mogą pracować w sposób ciągły zapewniając dostęp do tych samych informacji przez całą dobę.

Często IVR stosuje się jako element systemu Call center, w którym służy do wstępnego dialogu z dzwoniącym klientem, przed skierowaniem jego rozmowy do agenta.

Połączenie urządzeń Call center z wykorzystaniem CTI (Computer Telephony Integration) pozwala między innymi na przekazywanie informacji o liczbie połączeń oczekujących w kolejce i przewidywanym czasie obsłużenia klienta, który trafia do systemu.

W bardziej zaawansowanych aplikacjach IVR ma możliwość pobierania danych z zewnętrznych źródeł; dzięki temu dzwoniący może po podaniu swojego numeru identyfikacyjnego i hasła uzyskać bieżące informacje dotyczące na przykład stanu jego konta i ostatnich operacji (w typowym zastosowaniu bankowym) lub też o realizacji złożonego wcześniej zamówienia, wymaganych płatnościach, przewidywanym czasie wysyłki towaru (w typowych aplikacjach obsługujących firmy sprzedające przez telefon).

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×